Skip to main content

Antonis Michail

Antonis Michail ingeniaria da, eta 18 urteko esperientzia profesionala du portuetako ingurumen- eta jasangarritasun-kudeaketan. 2018an, Portu eta Terminalen Nazioarteko Elkartean (IAPH) sartu zen bertako Politika eta Estrategi Unitateko eta Portuko Jasangarritasuneko Munduko Programaren (WPSP) zuzendari tekniko gisa. Horren barruan, IAPHren Klima eta Energiako, Arrisku eta Erresilientziako eta Datu Kolaborazioko batzorde teknikoen lana koordinatzen du, eta WPSP barruko ekimen guztiak gainbegiratzen ditu.

IAPHn hasi baino lehen, 8 urtez lan egin zuen aholkulari politiko nagusi gisa Itsas Portuen Europako Erakundean, jasangarritasunaren eta segurtasunaren arloan. 2003az geroztik, EcoPorts portuen sarean parte hartu du hainbat postutan, tartean, proiektu-kudeaketa eta sarearen jardueren eta garapenaren koordinazioa, 2017az geroztik.